meer info fotogalerij ligging stand werken home aanbod contact  
   

Kmo-zone Dreefvelden - Project

 

Het bestaande industriegebied voor milieubelastende bedrijven werd via het “RUP KMO-zone Dreefvelden“ herbestemd naar een KMO-zone voor lokale en ambachtelijke bedrijven. Op een oppervlakte van ongeveer 7 ha werden een 24-tal nieuwe bedrijfskavels gerealiseerd met een oppervlakte van 1000 tot 5000 m².

De kmo-zone is ingericht volgens volgende principes :

 • Bedrijfsgebouwen in koppelbouw, gesloten of open bebouwing.
 • Mogelijkheid tot realisatie van een bedrijfswoning tot 200m².
 • Flexibele perceelsgrenzen, aanpasbaar aan de behoeften van elk bedrijf.
 • Alle moderne nutsvoorzieningen en gescheiden rioleringsstelsel aanwezig.
 • Energiezuinige bedrijfsgebouwen op een duurzame en CO2-neutrale KMO-zone.
 • Openbare verlichting met laag energieverbruik.
 • Aanleg van bufferzones met streekeigen beplanting rondom het bedrijventerrein.
 • Aanleg van open grachten en een infiltratiebekken voor de vertraagde afvoer van hemelwater.
 • Publieke open ruimte bij infiltratiebekken.
 • Aanplant van bodembedekkers, hagen en laanbomen langsheen de wegen voor het creëren van een aangename, groene werkomgeving met een positief imago.
 • Terreinbeheer via bedrijvenparkmanagement.

Het inrichtingsplan toont je de structuur van het bedrijventerrein.