meer info fotogalerij ligging stand werken home project contact  
 

Kmo-zone Dreefvelden - Aanbod

 
 

Op het nieuwe gedeelte van de kmo-zone van 7 ha is ruimte voor circa 24 nieuwe bedrijven. De oppervlaktes van de bouwgronden variëren van 1000 m² tot maximum 5000 m². De verkoopprijs van de bouwkavels bedraagt  € 130/m². Zolang de aanpalende percelen niet verkocht zijn, kan de grootte van je voorkeurskavel aan je behoeften aangepast worden.

 
 

Ons aanbod

 
 

Het inrichtingsplan toont je het beschikbare aanbod van het bedrijventerrein.

 
   
 

Wie kan er terecht?

 
 

De kmo-zone Dreefvelden biedt plaats aan lokale ambachtelijke bedrijven die geen abnormale hinder veroorzaken voor de directie omgeving. Beperkte verkoop van goederen is mogelijk indien ondergeschikt en gerelateerd aan de ambachtelijke activiteit.

Let op! Zuivere detailhandel, SEVESO-bedrijven, kantoren en bedrijven met enkel buitenopslag zijn niet toegelaten.

 
   
 

Selectie van de kandidaten

 
 

De verkoop van de percelen op de KMO-zone Dreefvelden gebeurt op basis van een selectieprocedure. Indien je zaakvoerder bent van een financieel gezond bedrijf met een bedrijfsactiviteit die past binnen de voorschriften van de KMO-zone kan je in aanmerking komen om een perceel op de KMO-zone aan te kopen.

Om je kandidaat te stellen, dien je een volledig kandidaatsdossier in. Daarbij neem je het engagement op om duurzame acties te realiseren en een minimale duurzaamheidscore van 35 punten te behalen. Bij de rangschikking van de kandidaten wordt voorrang verleend aan (zonevreemde) bedrijven uit Sint-Katelijne-Waver.

 
   
 

Ontwerp van je bedrijfsgebouw

 
 

Tijdens het ontwerpproces ga je samen met je architect aan de slag om op je terrein een energiezuinig, duurzaam project te ontwerpen. Om je daarbij te helpen, heeft IGEMO een duurzaamheidstool ontwikkeld. De realisatie van de duurzame acties vertaalt zich in de ontwerpplannen van je bedrijfsgebouw, tijdens de bouwwerken of in de latere bedrijfsvoering.

De duurzaamheidstool heeft tot doel om alle aspecten van duurzaam en milieuvriendelijk bouwen reeds in een zeer vroeg stadium in kaart te brengen. Door je nieuwe bedrijfsgebouw zo te ontwerpen dat het energiezuinig en duurzaam is, dalen de energie– en onderhoudskosten. Je zal hiervan in de toekomst enkel voordelen ondervinden!

 
   
 

Perceelsinrichting

 
 
  • Bebouwingsgraad min. 50 % van de bouwzone
  • Bouwhoogte min. 6 m, max. 14 m
  • Bouwvrije stroken min. 4 m
  • Bedrijfswoning max. 200 m², geïntegreerd in het bedrijfsgebouw
  • Nevenbestemming max. 1/3e van de totale vloeroppervlakte
  • Waterdoorlatende verharding verplicht voor brandweg en parkeerplaatsen
  • Stapelplaatsen uit het zich vanaf de openbare weg
  • Groenvoorziening min. 20 % van de niet-bebouwbare perceelsoppervlakte
  • Geen afsluitingen in de voortuinstrook
 
   
 

Begeleidingstraject

 
 

IGEMO voorziet een volledig begeleidingstraject voor de aankoop van uw perceel. Tijdens dit traject krijgt u advies inzake duurzaam bouwen. 

Door deze begeleiding is de kost van uw bouwproject gekend vóór de eigenlijke aankoop van het perceel en komt u niet voor verrassingen te staan bij het aanvragen van uw stedenbouwkundige vergunning.